Fragtpriser
Som webshop eller anden virksomhed der sender pakker, kan det være en jungle at finde rundt i de danske fragtfirmaer og deres priser. Dette har vi på danske-fragtpriser.dk forsøgt at gøre noget ved, ved at samle de forskellige priser på de danske fragtmænd.

Til at starte med vil du kunne finde priser på fragt hos Post Danmark, GLS, DHL, DPD, UPS og Billig Pakkepost. Der kan dog komme flere på senere hvis behovet er der. Udover fragtpriser, vil der også komme forskellige artikler om de danske fragtfirmaer og fragtmænd.

Alle fragtpriser er standard-priser og der er derfor ikke medregnet storkunde-rabatter eller lignende.

Jeg vil prøve at opdatere priserne med det samme der kommer ændringer, men bl.a Post Danmark har det med at ændre deres priser jævnligt, så der kan opstå forsinkelser.

Siden er under opbygning, så der er ikke kommet indhold på alle sider endnu.

Partner-sider: BådforsikringOversigt over SMS lån i DKBillige mobilabonnementer i DK