DHL bliver sponsor for Manchester United

Som den første fodboldklub i England, har stor-klubben Manchester United forhandlet en sponsor-aftale i hus omkring deres træningstøj. DHL har valgt at betale et gigantisk beløb for at have deres logo stående på Manchester Uniteds træningstøj. Read More →

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om at ændre lov om postbefordring,
så varetagelsen af den landsdækkende befordringspligt sikres i lyset af
udviklingen på brevmarkedet og den kommende liberalisering. Read More →