Udlands-forsendelser

Læs mere om at sende pakker til USA og sende pakker til udlandet

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om at ændre lov om postbefordring,
så varetagelsen af den landsdækkende befordringspligt sikres i lyset af
udviklingen på brevmarkedet og den kommende liberalisering. Read More →